Mobilformidling Østfoldmuseene

mobilformidling-1184x789

Formidlingsløsning for mobiltelefoner for Østfoldmuseene. Finn digitalt innhold på arenaene ved hjelp av QR-koder eller GPS.

Prosjektet er en videreutvikling av masterprosjektet mitt.

MOBILFORMIDLING.NO ->

espennMobilformidling Østfoldmuseene