Digitale historiefortellinger fra Hvaler

I anledning grunnlovsjubileet 1814 – 2014 har Kystmuseet Hvaler lagt til rette et kulturelt skolesekkprosjekt for elever i 7. klasse. Elevene har jobbet med begivenheter som foregikk på Hvaler i de dramatiske årene 1807-1814.

Elever fra Floren skole på Kirkeøy og Åttekanten skole på Vesterøy har jobbet gruppevis med til sammen 13 ulike temaer. De ulike gruppene har vært ute i terrenget hvor de har møtt lokale kjentfolk som har fortalt dem om temaet de har jobbet med. Elevene har deretter bearbeidet denne informasjonen til et manus. Teksten har blitt lest inn som et lydspor. Lydsporet har sammen med illustrasjoner, fotografier og tegninger blitt lagt inn i et digitalt redigeringsverktøy. Her har elevene synkronisert lyd og bilder.

Prosjektet har blitt gjennomført i løpet av en skoleuke under ledelse av Kystmuseet Hvaler. Museet har lagt til rette og bistått under hele prosessen.

SE FORTELLINGENE –>

Haldenbilder

Haldenbilder

Fotografiet har den egenskapen at det kan bevare og beskrive det som ikke lenger er. Byen har vært, og er i endring. Bygninger rives og reises, fasader endres og gater oppstår. Endringene, og noen ganger også mangelen på endringer, er fascinerende.

Dette prosjektet tar for seg historiske fotografier av steder i Halden og sammenligner de med refotograferte utgaver av de samme motivene fra i dag. Utgavene av motivene legges over hverandre og du kan vise eller skjule de to utgavene ved å dra i en «slider».

NORDENHAUG.COM/HALDENBILDER ->