OM PROSJEKTET

Fotografiet har den egenskapen at det kan bevare og beskrive det som ikke lenger er. Byen har vært, og er i endring. Bygninger rives og reises, fasader endres og gater oppstår. Endringene, og noen ganger også mangelen på endringer, er fascinerende.

Dette prosjektet tar for seg historiske fotografier av steder i Halden og sammenligner de med refotograferte utgaver av de samme motivene fra i dag. Utgavene av motivene legges over hverandre og du kan vise eller skjule de to utgavene ved å dra i en «slider».

Du får tilgang til bildene ved å bla i dem eller ved å navigere i kartet. Har du historiske bilder å bidra med? Send de inn da vel!


espennOm prosjektet